Diensten

Inkoopmanagement

Inkoopmanagement heeft betrekking op het managen van de externe resources van de onderneming. Knauff Supply Solutions kan op vele vlakken het inkoopproces ondersteunen. Van het ontwikkelen van de inkoopstrategie, stakeholder management om inkoop in de organisatie meer op de kaart te zetten, make or buy beslissingen, tactische inkoop (inventariseren, specificeren en selecteren) tot aan extra capaciteit binnen de operationele inkoop (bestellen, bewaken en nazorg).

Contractmanagement

Om continu betere prestaties (en lagere risico’s) van leveranciers te realiseren, is het essentieel om huidige afspraken duidelijk en transparant vast te leggen en hierop actief te sturen. Knauff Supply Solutions kan dit inventariseren en een gap-analysis uitvoeren. De verkregen input dient dan als basis voor onderhandeling om hernieuwde afspraken te maken. Tevens is contractmanagement een basis voor het genereren van managementrapportages.

Klant logistiek optimalisatie

Natuurlijk moet de klant centraal staan, ‘de klant is koning’. Maar niet elke klant is op de hoogte van de mogelijkheden van zijn leverancier. Alleen voldoen aan de (logistieke) eisen van de klant kan veel mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld levertijd reductie en voorraad verlaging, onbenut laten. Met de verkoop en productie ervaring bij Knauff Supply Solutions kan hier inzicht in verkregen worden om de leveringsperformance te verbeteren.

Projectmanagement

Heeft u een vraagstuk dat vraagt om project management? Met de ervaring van Knauff Supply Solutions kunnen we snel to the point komen. We maken vooraf duidelijk wat het resultaat is, waar we naartoe werken en wat we gaan doen. Bij de start zijn planning en budget inzichtelijk. Tijdens het project geven we inzicht in het tijdverloop en de uitputting van het budget. Na iedere fase bevestigen dat we dat we op de goede weg zijn door middel van een status overzicht.

Procesoptimalisatie & implementatie

We willen onze organisatie zo inrichten dat we de klant kunnen garanderen, of in ieder geval een grote mate van zekerheid bieden, dat het product aan de overeengekomen specificaties voldoet. Niet één keer maar elke keer. Niet één product, maar alle producten. Het werken met processen is een belangrijke voorwaarde om (levering)betrouwbaarheid te kunnen garanderen. En niet te vergeten tegen de laagste kosten. Knauff Supply Solutions draagt bij aan de effectiviteit en efficiency van de processen door optimalisaties ook daadwerkelijk te implementeren.

(Key) Accountmanagement

Met de verkoop ervaring van Knauff Supply Solutions kan ondersteuning geboden worden aan het strategisch inzetten van middelen om de relatie tussen bedrijf en klant te behouden en te verbeteren om een zogenoemde win-winsituatie te creëren. Naast het fungeren als eerste aanspreekpunt en het onderhouden van de relatie met bestaande klanten, kan er naar wens ook gekeken worden naar het verzorgen van acquisitie. Bijvoorbeeld door middel van het benaderen van potentiële klanten en het geven van presentaties over producten of diensten en het doen van voorstellen omtrent nieuwe mogelijkheden.